Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2014

Om bestaande woningen te verbeteren is dit fonds in 2014 ingesteld. Energiebesparing, levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn  de uitgangspunten.

Bij het actief  benaderen van de bewoners spelen dorpsraden een belangrijke rol. Eind 2017 volgt de jaarlijkse evaluatie.

 Toelichting

Anders dan tot  2016 wordt in 2017 de regeling goed gebruikt.

Op 9 november 2017 legden wij een evaluatie van de regeling aan u voor. U besloot om de regeling op een aantal punten te versoepelen en stelde de verordening Stimuleringslening woningverbetering 2017 vast.

 

G
Kwaliteit
06-02-2018

In tegenstelling tot 2016, wordt in 2017 de regeling goed gebruikt.

Op 9 november 2017 hebben wij een evaluatie van de regeling aan u voorgelegd. U heeft besloten om de regeling op een aantal punten te versoepelen en de verordening Stimuleringslening woningverbetering 2017 vast te stellen.

 


15-05-2017

De evaluatie van het gebruik van deze regeling volgt na de zomer.

Een eerste gedeelte van de evaluatie geeft al aan dat we met een aantal aanbevelingen komen om de regeling te versoepelen.

 


31-01-2017

Ondanks verschillende acties om bewoners bewust te maken van de noodzaak en gemak van woningverbetering is er in 2016 maar beperkt gebruik gemaakt van de stimuleringslening.

In het voorjaar van 2017 volgt de evaluatie en een doorkijk over het vervolg van de stimuleringsregeling.

 


31-01-2017

Ondanks verschillende acties om bewoners bewust te maken van de noodzaak en gemak van woningverbetering is er in 2016 maar beperkt gebruik gemaakt van de stimuleringslening.

In het voorjaar van 2017 volgt de evaluatie en een doorkijk over het vervolg van de stimuleringsregeling.

 


16-11-2016

Evaluatie over 2016 wordt begin 2017 ter kennisname aan de raad verstuurd.


05-07-2016

Inmiddels zijn gesprekken geweest en afspraken gemaakt met Dorpsraad Aagtekerke en Werkgroep Duurzaamheid in Oostkapelle.  Uitvoering van plannen in najaar 2016.


14-04-2016

In 2015 zijn er 17 aanvragen ingediend voor een bijdrage van het stimulerings-herstructureringsfonds. Totaal is er € 152000 uitgeleend voor maatregelen voor woningverbetering. Het aantal aanvragen is conform de inschatting die gemaakt is bij het opstellen van de regeling.

Met de dorpsraden van Aagtekerke, Zoutelande, Oostkapelle en Vrouwenpolder maken we in 2015 afspraken om bewoners in deze kernen actief te benaderen.

Afspraken met dorpsraden worden in 2016 gemaakt.


18-02-2016

In 2015 zijn er 17 aanvragen ingediend voor een bijdrage van het stimulerings-herstructureringsfonds. Totaal is er € 152000 uitgeleend voor maatregelen voor woningverbetering. Het aantal aanvragen is conform de inschatting die gemaakt is bij het opstellen van de regeling.

Met de dorpsraden van Aagtekerke, Zoutelande, Oostkapelle en Vrouwenpolder maken we in 2015 afspraken om bewoners in deze kernen actief te benaderen.


13-01-2016

12 januari zijn in het bijzijn van de dorpsraden door HZ studenten mogelijke strategieën gepresenteerd hoe wij mensen kunnen stimuleren hun woning te verbeteren.

Met de dorpsraden van Aagtekerke, Zoutelande, Oostkapelle en Vrouwenpolder maken we vervolgafspraken om deze strategieen toe te gaan passen


26-11-2015

De evaluatie van de stimuleringsregeling en de evaluatie van de pilots worden in december 2015 voorgelegd aan de raad.   

De regeling wordt op kleine punten aangepast.

HZ studenten ontwikkelen momenteel strategieën hoe we bewoners kunnen stimuleren om hun woning te verbeteren. Deze worden in januari 2016 gepresenteerd. 

 

 

 


12-11-2015

Er lopen inmiddels twee pilots (in Serooskerke en Westkapelle) In Westkapellezullen binnenkort de verbeteringen aan tweetal woningen beginnen.

In Serooskerke zijn twee HZ studenten ingeschakeld  voor uitvoering van de pilot.

Op verzoek van de werkgroep Duurzaam Oostkapelle zijn hier ook twee HZ studenten bezig om een maatregelenpakket smaen te stellen waarmee woningen verbeterd kunnen worden.

De pilots in Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle zijn afgerond. De evaluatie volgt na de zomervakantie.

 

De evaluatie van de stimuleringsregeling en de evaluatie van de pilots worden in december 2015 voorgelegd aan de raad.   

Voor een aantal woningen is een maatregelenpakket gemaakt waarmee de bewoners de woning kunnen verbeteren. Er wordt gewerkt aan het "vertalen"van de rapporten in een handzaam (ook voor leken begrijpbaar) document.

 Er zijn momenteel 13 gehonoreerde aanvragen voor de stimuleringslening.

Er zijn momenteel 7 aanvragen voor de stimuleringslening woningverbetering ontvangen.

 

Eind juni worden de resultaten van de ilots waarbij de HZ studenten betrokken zijn gepresenteerd aan de betrokkenen en de marktpartijen.


13-07-2015

Er lopen inmiddels twee pilots (in Serooskerke en Westkapelle) In Westkapellezullen binnenkort de verbeteringen aan tweetal woningen beginnen.

In Serooskerke zijn twee HZ studenten ingeschakeld  voor uitvoering van de pilot.

Op verzoek van de werkgroep Duurzaam Oostkapelle zijn hier ook twee HZ studenten bezig om een maatregelenpakket smaen te stellen waarmee woningen verbeterd kunnen worden.

De pilots in Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle zijn afgerond. De evaluatie volgt na de zomervakantie.

Voor een aantal woningen is een maatregelenpakket gemaakt waarmee de bewoners de woning kunnen verbeteren. Er wordt gewerkt aan het "vertalen"van de rapporten in een handzaam (ook voor leken begrijpbaar) document.

 Er zijn momenteel 13 gehonoreerde aanvragen voor de stimuleringslening.

Er zijn momenteel 7 aanvragen voor de stimuleringslening woningverbetering ontvangen.

 

Eind juni worden de resultaten van de ilots waarbij de HZ studenten betrokken zijn gepresenteerd aan de betrokkenen en de marktpartijen.


13-05-2015

Er lopen inmiddels twee pilots (in Serooskerke en Westkapelle) In Westkapellezullen binnenkort de verbeteringen aan tweetal woningen beginnen.

In Serooskerke zijn twee HZ studenten ingeschakeld  voor uitvoering van de pilot.

Op verzoek van de werkgroep Duurzaam Oostkapelle zijn hier ook twee HZ studenten bezig om een maatregelenpakket smaen te stellen waarmee woningen verbeterd kunnen worden.

 

Er zijn momenteel 7 aanvragen voor de stimuleringslening woningverbetering ontvangen.

 

Eind juni worden de resultaten van de ilots waarbij de HZ studenten betrokken zijn gepresenteerd aan de betrokkenen en de marktpartijen.


23-04-2015

Er lopen inmiddels twee pilots (in Serooskerke en Westkapelle) In Westkapellezullen binnenkort de verbeteringen aan tweetal woningen beginnen.

In Serooskerke zijn twee HZ studenten ingeschakeld  voor uitvoering van de pilot.

Op verzoek van de werkgroep Duurzaam Oostkapelle zijn hier ook twee HZ studenten bezig om een maatregelenpakket smaen te stellen waarmee woningen verbeterd kunnen worden.

 

Er zijn momenteel 7 aanvragen voor de stimuleringslening woningverbetering ontvangen.


14-04-2015

Er lopen inmiddels twee pilots (in Serooskerke en Westkapelle) In Westkapellezullen binnenkort de verbeteringen aan tweetal woningen beginnen.

In Serooskerke zijn twee HZ studenten ingeschakeld  voor uitvoering van de pilot.

Op verzoek van de werkgroep Duurzaam Oostkapelle zijn hier ook twee HZ studenten bezig om een maatregelenpakket smaen te stellen waarmee woningen verbeterd kunnen worden.

 

Er zijn momenteel 7 aanvragen voor de stimuleringslening woningverbetering ontvangen.


18-03-2015

Er lopen inmiddels twee pilots (in Serooskerke en Westkapelle) In Westkapellezullen binnenkort de verbeteringen aan tweetal woningen beginnen.

In Serooskerke zijn twee HZ studenten ingeschakeld  voor uitvoering van de pilot.

Op verzoek van de werkgroep Duurzaam Oostkapelle zijn hier ook twee HZ studenten bezig om een maatregelenpakket smaen te stellen waarmee woningen verbeterd kunnen worden.


18-03-2015

Er lopen inmiddels twee pilots (in Serooskerke en Westkapelle) In Westkapellezullen binnenkort de verbeteringen aan tweetal woningen beginnen.

In Serooskerke zijn twee HZ studenten ingeschakeld  voor uitvoering van de pilot.

Op verzoek van de werkgroep Duurzaam Oostkapelle zijn hier ook twee HZ studenten bezig om een maatregelenpakket smaen te stellen waarmee woningen verbeterd kunnen worden.


02-09-2014

G
Tijd
G
Geld