Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.046 Revitaliseren woningvoorraad

8.046 Revitaliseren woningvoorraad
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

 

Vanaf 2018 kunnen we €  100.000 extra inzetten voor herstructureringsprojecten. Met Woonburg onderzoeken we dit jaar de mogelijkheden om projecten (gemeentelijk, particulier of van Woonburg), met deze middelen te realiseren, waarbij  eventuele nieuwbouw door Woonburg een oplossing kan zijn.

Het op dit moment uit de markt halen van de goedkope bejaardenwoningen is niet wenselijk gezien de toegenomen vraag naar woningen in dit segment.  Toelichting

Zeeuwland diende in december 2017 een eerste voorstel in voor het revitaliseren van hun woningvoorraad in de gemeente Veere.  Het gaat er hierbij om de verouderde senioren-duplexappartementen versneld te vervangen door toekomstbestendige en energiezuinige woningen. Het verduurzamen van een gedeelte van de woningvoorraad is een andere mogelijkheid. In overleg met Zeeuwland voeren we de plannen hiervoor uit.

G
Kwaliteit
06-02-2018

Zeeuwland heeft in december 2017 een eerste voorstel ingediend voor het revitaliseren van hun woningvoorraad in de gemeente Veere.  Het gaat hierbij om de verouderder senioren-duplexappartementen versneld te vervangen door toekomstbestendige en energiezuinige woningen. Het verduurzamen van een gedeelte van de woningvoorraad is een andere mogelijkheid. In overleg met Zeeuwland voeren we de plannen hiervoor uit.


15-05-2017

Met Zeeuwland maken we in het tweede gedeelte van 2017 afspraken hierover.

Het strategisch voorraadbeleid van Zeeuwland is dan ook vastgesteld en kan inzicht geven in de mogelijkheden.


14-09-2016

G
Tijd
G
Geld