Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen
Projectleider/budgethouder
Karman Quirien
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014

In het coalitieakkoord is afgesproken om één bestemmingsplan te maken voor de 13 kernen. Zo vereenvoudigen we de procedures en plannen. We werken efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft Veere in juli 2016 een pilotstatus verkregen. Dit betekent dat we vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet een Omgevingsplan mogen vaststellen. In dit Omgevingsplan worden dan ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden opgenomen.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 25 september 2017 informeerden wij u over het maken van één Omgevingsplan voor onze kernen bij een algemene commissie.  Het zogenaamde Bestemmingsplan Plus. Op 14 december 2017 stelde u een onderwerpennotitie vast. We spraken af dat we op basis daarvan een conceptregeling op gaan stellen. Deze leggen wij u kort na de zomer van 2018 voor.

 

 

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.

05-02-2018

Op 25 september 2017 informeerden wij u over het maken van één Omgevingsplan voor onze kernen bij een algemene commissie.  Op 14 december 2017 stelde u een onderwerpennotitie vast. Afgesproken is dat we op basis daarvan een conceptregeling op gaan stellen. Deze wordt kort na de zomer van 2018 aan u voorgelegd.

 

 

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.


06-09-2017

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.


17-05-2017

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.


10-02-2017

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.


26-08-2016

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. 


06-04-2016

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. Op dit moment wachten we op goedkeuring van de pilotstatus door de minister. Deze is uitgesteld en wordt pas in het tweede kwartaal 2016 verwacht.


10-03-2016

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid worden in dit plan opgenomen. Op dit moment wachten we op goedkeuring van de pilotstatus door de minister, deze is uitgesteld en wordt pas in het tweede kwartaal 2016 verwacht.


19-01-2016

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid worden in dit plan opgenomen. Op dit moment wachten we op goedkeuring van de pilotstatus door de minister, deze wordt 1e kwartaal 2016 verwacht.


18-11-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid worden in dit plan opgenomen. Op dit moment vind de inventarisatie plaats. In het vierde kwartaal zal een sessie met ontwerpers worden belegd om input te krijgen voor het nieuwe plan.


08-09-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid worden in dit plan opgenomen. Op dit moment vind de inventarisatie plaats. In het vierde kwartaal zal een sessie met ontwerpers worden belegd om input te krijgen voor het nieuwe plan.


20-08-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen in dit plan opgenomen. Vóór de zomer is de raad geïnformeerd over de pilot en de aanpak. Op dit moment vind de inventarisatie plaats. In het vierde kwartaal zal een sessie met ontwerpers worden belegd om input te krijgen voor het nieuwe plan.


20-08-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen in dit plan opgenomen. Vóór de zomer is de raad geïnformeerd over de pilot en de aanpak. In het vierde kwartaal wordt aan de raad een kadernota voorgelegd die de basis vormt voor het te maken omgevingsplan.


24-04-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen in dit plan opgenomen. Vóór de zomer informeren wij de raad over de inhoud en aanpak. In het vierde kwartaal wordt aan de raad een kadernota voorgelegd die de basis vormt voor het te maken omgevingsplan.


24-04-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen in dit plan opgenomen. Vóór de zomer informeren wij de raad over de inhoud en aanpak. In het vierde kwartaal wordt aan de raad een kadernota voorgelegd die de basis vormt voor het te maken omgevingsplan..


18-03-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen in dit plan opgenomen. Vóór de zomer informeren wij de raad over de inhoud en aanpak. In het vierde kwartaal wordt aan de raad een kadernota voorgelegd die de basis vormt voor het te maken omgevingsplan. 


18-03-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen in dit plan opgenomen. Vóór de zomer informeren wij de raad over de inhoud en aanpak. In het vierde kwartaal wordt aan de raad een kadernota voorgelegd die de basis vormt voor het te maken omgevingsplan. 


18-03-2015

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen in dit plan opgenomen. Vóór de zomer informeren wij de raad over de inhoud en aanpak. In het vierde kwartaal wordt aan de raad een kadernota voorgelegd die de basis vormt voor het te maken omgevingsplan. 


02-09-2014

Om de stap te maken naar één bestemmingsplan wordt eerst een korte startnota gemaakt. Het doel hiervan is om al aan de voorkant af te spreken hoe het bestemmingsplan er uit gaat zien en welke keuzes we maken. Daarnaast worden voor de start van de procedure eventuele fouten die nog in de bestemmingsplannen zitten in kaart gebracht en verwerkt.


02-09-2014

Om de stap te maken naar één bestemmingsplan wordt eerst een korte startnota gemaakt. Het doel hiervan is om al aan de voorkant af te spreken hoe het bestemmingsplan er uit gaat zien en welke keuzes we maken. Daarnaast worden voor de start van de procedure eventuele fouten die nog in de bestemmingsplannen zitten in kaart gebracht en verwerkt.


02-09-2014

 

 

De voorbereidingen voor het maken van een korte startnota voor de gemeenteraad liggen op schema.


02-09-2014

De voorbereidingen voor het maken van een korte startnota voor de gemeenteraad liggen op schema.


02-09-2014

De voorbereidingen voor het maken van een korte startnota voor de gemeenteraad ligt op schema.


02-09-2014

01-09-2014

G
Tijd

In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen.  Dit betekent dat we nu concreet aan de slag gaan. In de algemene commissie van april is afgesproken dat we beginnen met het maken van een uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan +.  Op 25 september 2017 wordt op een algemene commissieavond het proces voor het bestemmingsplan+ besproken. Ook komt de inhoud op hoofdlijnen aan de orde.

G
Geld

De kosten voor dit bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor herziening van de komplannen