Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

9.001Garantiebanen

9.001Garantiebanen
Projectleider/budgethouder
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

We voldoen aan de wet banen afspraak en arbeidsbeperkten en creëren dus het voor onze organisatie bestemde quotum aan garantiebanen.Toelichting

Alle Zeeuwse gemeenten moeten volgens de banenafspraak 60 extra garantiebanen realiseren in 2017. Van iedere afzonderlijke Zeeuwse gemeente wordt daarbij verwacht in 2017 in ieder geval 3 extra garantiebanen zelf in te vullen plus dus een deel van het aantal  van 21 garantiebanen dat regionaal verdeeld moet worden.   In Veere realiseerden we in 2017 :
Via detachering:
72 uur zwerfafval heel het jaar
72 uur zwerfafval vanaf 18/04
20 uur borden maken
Via dienstverband:
3,46 uur voorbereiding & beheer openbare ruimte
8,00 uur klantondersteuner porthos
Daarmee in totaal:
heeft Veere 6,88 baan gerealiseerd want een dienstverband van 25,5 uur staat volgens de banenafspraakregeling voor 1 baan.

 

G
Kwaliteit
09-02-2018

Alle Zeeuwse gemeenten moeten volgens de banenafspraak 60 extra garantiebanen realiseren in 2017. Van iedere afzonderlijke Zeeuwse gemeente wordt daarbij verwacht in 2017 in ieder geval 3 extra garantiebanen zelf in te vullen plus dus een deel van het aantal  van 21 garantiebanen dat regionaal verdeeld moet worden.   In Veere realiseerden we in 2017 :
Via detachering:
72 uur zwerfafval heel het jaar
72 uur zwerfafval vanaf 18/04
20 uur borden maken
Via dienstverband:
3,46 uur voorbereiding & beheer openbare ruimte
8,00 uur klantondersteuner porthos
Daarmee in totaal:
heeft Veere 6,88 baan gerealiseerd want een dienstverband van 25,5 uur staat volgens de banenafspraakregeling voor 1 baan.

 

 

 


09-02-2018

Alle Zeeuwse gemeenten moeten volgens de banenafspraak 60 extra garantiebanen realiseren in 2017. Van iedere afzonderlijke Zeeuwse gemeente wordt daarbij verwacht in 2017 in ieder geval 3 extra garantiebanen zelf in te vullen plus dus een deel van het aantal  van 21 garantiebanen dat regionaal verdeeld moet worden.   In Veere realiseerden we in 2017 :
Via detachering:
72 uur zwerfafval heel het jaar
72 uur zwerfafval vanaf 18/04
20 uur borden maken
Via dienstverband:
3,46 uur voorbereiding & beheer openbare ruimte
8,00 uur klantondersteuner porthos
Daarmee in totaal:
heeft Veere 6,88 baan gerealiseerd want een dienstverband van 25,5 uur staat volgens de banenafspraakregeling voor 1 baan.

 

 

 


08-02-2018

Alle Zeeuwse gemeenten moeten volgens de banenafspraak 60 extra garantiebanen realiseren in 2017. Van iedere afzonderlijke Zeeuwse gemeente wordt daarbij verwacht in 2017 in ieder geval 3 extra garantiebanen zelf in te vullen plus dus een deel van het aantal  van 21 garantiebanen dat regionaal verdeeld moet worden.   In Veere realiseerden we in 2017 :
Via detachering:
72 uur zwerfafval heel het jaar
72 uur zwerfafval vanaf 18/04
20 uur borden maken
Via dienstverband:
3,46 uur voorbereiding & beheer openbare ruimte
8,00 uur klantondersteuner porthos
Daarmee in totaal:
heeft Veere 6,88 baan gerealiseerd want een dienstverband van 25,5 uur staat volgens de banenafspraakregeling voor 1 baan.

 

 

 


08-02-2018

Alle Zeeuwse gemeenten moeten volgens de banenafspraak 60 extra garantiebanen realiseren in 2017. Van iedere afzonderlijke Zeeuwse gemeente wordt daarbij verwacht in 2017 in ieder geval 3 extra garantiebanen zelf in te vullen plus dus een deel van het aantal  van 21 garantiebanen dat regionaal verdeeld moet worden.   In Veere realiseerden we in 2017 :
Via detachering:
72 uur zwerfafval heel het jaar
72 uur zwerfafval vanaf 18/04
20 uur borden maken
Via dienstverband:
3,46 uur voorbereiding & beheer openbare ruimte
8,00 uur klantondersteuner porthos
Daarmee in totaal:
heeft Veere 6,88 baan gerealiseerd want een dienstverband van 25,5 uur staat volgens de banenafspraakregeling voor 1 baan.

 

 

 


11-09-2017

Alle Zeeuwse gemeenten moeten volgens de banenafspraak 60 extra garantiebanen realiseren in 2017. Van iedere afzonderlijke Zeeuwse gemeente wordt daarbij verwacht in 2017 in ieder geval 3 extra garantiebanen zelf in te vullen plus dus een deel van het aantal  van 21 garantiebanen dat regionaal verdeeld moet worden. In Veere realiseren we naar verwachting in 2017 een zevental garantiebanen grotendeels via detachering Orionis. 

 

 


10-05-2017

Alle Zeeuwse gemeenten moeten volgens de banenafspraak 60 extra garantiebanen realiseren in 2017. Van iedere afzonderlijke Zeeuwse gemeente wordt daarbij verwacht in 2017 in ieder geval 3 extra garantiebanen zelf in te vullen plus dus een deel van het aantal  van 21 garantiebanen dat regionaal verdeeld moet worden. In Veere realiseren we naar verwachting in 2017 een zevental garantiebanen grotendeels via detachering Orionis. 

 

 


G
Tijd
G
Geld