Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

9.002 Juridische kwaliteit

9.002 Juridische kwaliteit
Projectleider/budgethouder
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

We geven uitvoering aan het nav de Legal Audit 2016 opgestelde actieplan.Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben het uitvoeringsprogramma Legal Audit  afgerond. De juridische kwaliteit is nu in het dagelijkse proces geborgd. We rapporteerden in het al aan de raad aangeboden jaarverslag commissie voor de bezwaarschriften 2017 concreet over de gerealiseerde resultaten.  

 

 

11-09-2017

Het uitvoeringsprogramma Legal Audit loopt op schema. In het laatste kwartaal informeren we aan de hand van o,.a. cijfers over de resultaten.


10-05-2017

De eerste fase van het uitvoeringsprogramma Legal Audit is opgestart. In deze fase wordt de juridische functie door heel de organisatie heen opnieuw ingericht en ligt het accent op een (inhaalslag) juridische opleiding en training voor medewerkers met juridische aspecten in hun werkzaamheden.   


G
Tijd
G
Geld

Het uitvoeringsprogramma Legal Audit loopt vooralsnog plaats binnen de  beschikbare budgetten ( budget kwaliteitsimpuls en opleidingsbudget).