Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

9.003 Porthos

9.003 Porthos
Projectleider/budgethouder
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

We ondersteunen vanuit onze gastgemeenterol op diverse terreinen de bedrijfsvoering van Porthos op basis van de eind 2015 daarover herijkte afspraken rond o.a. overheadvergoeding. Op basis daarvan breidt onze gastgemeenterol zich verder uit en dit zal zich ook in formatie-uitbreiding voor de ondersteunde taken vertalen waarvoor de dekking dan dus in de hogere overheadkostenvergoeding ligt.Toelichting

We hebben in 2017 de bedrijfsvoeringstaken Porthos naar tevredenheid van de Porthosmanager ondersteund en  afgestemd op de huidige omstandigheden waarin Porthos zich bevindt. Dit binnen de overheadkostenvergoeding die hiervoor is afgesproken. 

G
Kwaliteit
11-09-2017

De ondersteuning van bedrijfsvoeringstaken Porthos loopt afgestemd op de huidige omstandigheden waarin Porthos zich bevindt.


10-05-2017

De ondersteuning van bedrijfsvoeringstaken Porthos loopt afgestemd op de huidige omstandigheden waarin Porthos zich bevindt.


G
Tijd
G
Geld