Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 1.710 1.550 366 291 207 288
Baten 31.910 31.256 30.484 30.526 30.585 30.582

Algemene dekkingsmiddelen op taakveldniveau

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten
0.5 Treasury 1.452 1.274 66 -18 -103 -21
0.61 OZB Woningen 246 270 293 302 302 302
0.64 Belastingen overig 12 6 7 7 7 7
Totaal Lasten 1.710 1.550 366 291 207 288
Baten
0.5 Treasury 1.066 1.389 161 157 152 148
0.61 OZB Woningen 4.411 3.623 3.679 3.679 3.679 3.679
0.62 OZB niet-woningen 619 1.518 1.542 1.542 1.542 1.542
0.64 Belastingen overig 1.012 1.013 294 294 294 294
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 24.803 23.714 24.808 24.855 24.918 24.920
Totaal Baten 31.910 31.256 30.484 30.526 30.585 30.582

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2016 Actuele begroting 2017 Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief
Lasten 7.061 5.765 868 1.628 327 156
Baten 4.267 7.515 4.394 2.629 952 405
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud