Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

0.003 We verbeteren het informatiebeheer en de informatiebeveiliging.

0.003 We verbeteren het informatiebeheer en de informatiebeveiliging.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

De basis van de bedrijfsprocessen, standaarden, datakwaliteit, basisregistraties, koppelingen, privacy, managementinformatie, technische infrastructuur brengen we op orde en sluiten we aan op technologische ontwikkelingen en (nieuwe) wet- en regelgeving.

We voldoen aan de eisen die de wet stelt aan privacy en veiligheid. Dit blijkt uit de audits.

We investeren in professionalisering en veiligheid:

  • Uitbreiding ID-scanners €  10.000
  • Aanschaf nieuw kassasysteem € 24.650
  • Verhogen i-bewustzijn en uitvoeren toenemende audits € 35.000.