Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

0.010 We stellen integraal vastgoedbeleid en een beheerplan op.

0.010 We stellen integraal vastgoedbeleid en een beheerplan op.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 29-10-2017
Einddatum: 30-12-2018

Samen met een extern adviseur stellen we aan de hand van de Vastgoednota integraal vastgoedbeleid op. We onderscheiden hierbij de verschillende belangen zoals beleidsbelang, gebruikersbelang en het eigenaarsbelang.
Verder maken we een beheerplan met de gewenste organisatievorm, het huurbeleid met inzicht in de kostprijs en het risicomanagement. Hiervoor is een budget nodig van  € 60.000.Toelichting

G
Kwaliteit

Middels workshops met betrokken medewerkers van de verschillende afdelingen
wordt in etappes gewerkt aan beschrijving van processen.

Eind 2017 is het onderwerp Vastgoed enkele malen behandeld  in het MT.
Dit heeft geleid tot een stappenplan Professionalisering Vastgoed.
B&W heeft op 20 februari positief besloten over dit stappenplan.
Een aantal van de voorgenomen stappen is ter hand genomen.

 

24-05-2018

Eind 2017 is het onderwerp Vastgoed enkele malen behandeld  in het MT.
Dit heeft geleid tot een stappenplan Professionalisering Vastgoed.
B&W heeft op 20 februari positief besloten over dit stappenplan.
Een aantal van de voorgenomen stappen is ter hand genomen.

 


12-03-2018

Eind 2017 is het onderwerp Vastgoed enkele malen behandeld  in het MT.
Dit heeft geleid tot een stappenplan Professionalisering Vastgoed.
B&W heeft op 20 februari positief besloten over dit stappenplan.
Een aantal van de voorgenomen stappen is ter hand genomen.