Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

0.011 We standaardiseren in 2018 de huur- en gebruikersovereenkomsten.

0.011 We standaardiseren in 2018 de huur- en gebruikersovereenkomsten.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2018

In de huidige huur- en gebruiksovereenkomsten zijn in de loop der jaren per locatie verschillen geslopen. Nu ontstaat de mogelijkheid om dit weer te uniformeren en standaardiseren.  Toelichting

G
Kwaliteit

Vanuit extern adviseur zijn een aantal standaard contracten als concept aangeleverd.

Het startoverleg met de betrokken afdelingen heeft plaatsgevonden.
Er is een overzicht opgesteld met prioritering van de verschillende contracten.
De juridische afdeling gaat aan de slag om formats en modellen op te stellen.
De juridische afdeling wordt beheerder van deze modellen.

 

12-03-2018

Het startoverleg met de betrokken afdelingen heeft plaatsgevonden.
Er is een overzicht opgesteld met prioritering van de verschillende contracten.
De juridische afdeling gaat aan de slag om formats en modellen op te stellen.
De juridische afdeling wordt beheerder van deze modellen.