Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 13-09-2017

De 13 gemeenten vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in een meldkamer. Doelstelling en taken staan in een gemeenschappelijke Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ (Veiligheidsregio Zeeland) en stellen we budget beschikbaar. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan u voor. Eenmalig is € 43.000 nodig om de bedrijfsvoering op peil te krijgen. Er is ook jaarlijks € 146.000 nodig om de bedrijfsvoering van de VRZ op peil te houdenToelichting

--
Kwaliteit