Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

1.008 We stellen een uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht Handhaving (VTH) op.

1.008 We stellen een uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht Handhaving (VTH) op.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 30-06-2018
Einddatum: 30-12-2018

Onderdeel van het VTH beleid is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH. Hierin staat hoe we onze vergunningverlenings- en toezichtscapaciteit inzetten. Het college stelt het programma op en stuurt het ter kennisname naar de gemeenteraad.