Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

1.009 We stellen het jaarverslag omgevingsrecht op.

1.009 We stellen het jaarverslag omgevingsrecht op.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-01-2018
Einddatum: 31-07-2018

In het jaarverslag doen wij verslag van de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht en bijzondere wetten. U kunt bijvoorbeeld lezen hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel controles we hebben uitgevoerd. Het college stelt het verslag op en stuurt het ter kennisname naar de gemeenteraad.