Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

11.01 In 2018 leggen we 510 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis voor het opwekken van energie.

11.01 In 2018 leggen we 510 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis voor het opwekken van energie.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

Het gemeentehuis is in 2017 afgesloten van gas. De cv-ketels zijn vervangen door een warmtepomp, die gebruikt elektriciteit. Ongeveer 50% van de nu door Delta geleverde energie gaan we opwekken met deze extra zonnepanelen. In het 3e kwartaal 2017 vragen we SDE+ subside (Stimulering Duurzame Energieproductie) aan. Het verkrijgen van subsidie is voorwaarde voor de start van de realisatie. De kosten ramen we op € 185.000.Toelichting

G
Kwaliteit

De uitgenodigde bedrijven hebben hun aanbiedingen ingediend, de gunning is gedaan.
Thans wordt een en ander uitgewerkt door de geselecteerde  installateur.
Op 25 januari zijn de offerte aanvragen voor de zonnepanelen verzonden aan 6 partijen.
Van 3 partijen is een offerte ontvangen. Een B&W advies voor de voorlopige gunning wordt
in week 11 opgesteld.
De opdracht zal naar verwachting begin april worden verstrekt. 

 

 

12-03-2018

Op 25 januari zijn de offerte aanvragen voor de zonnepanelen verzonden aan 6 partijen.
Van 3 partijen is een offerte ontvangen. Een B&W advies voor de voorlopige gunning wordt
in week 11 opgesteld.
De opdracht zal naar verwachting begin april worden verstrekt.