Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

2.002 We richten in 2017 en 2018 het centrumgebied van Dishoek opnieuw in.

2.002 We richten in 2017 en 2018 het centrumgebied van Dishoek opnieuw in.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

De inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Dishoek voldoet niet meer. Dit komt door de uitvoering van grote bouwplannen in de omgeving. De inrichting van de openbare ruimte sluit niet meer aan op de omgeving. Door de bouwwerkzaamheden is de verharding ook beschadigd. De totale investering bedraagt € 963.500. Dit budget is al opgenomen in de prioriteitenplanning van voorgaande jaren.