Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

2.006 We richten in 2019 een deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in.

2.006 We richten in 2019 een deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-03-2020

Een deel van de Dorpsstraat in Gapinge voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken:

- de inrichting sluit niet aan bij de door inwoners gewenste uitstraling van de kern,

- de looproutes zijn niet veilig,

- de snelheid van auto’s is te hoog,

- de weg is toe aan groot onderhoud. 

Er is een budget beschikbaar van € 250.000 in 2019.