Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

2.007 We richten in 2020 de Dorpsstraat en Torenstraat in Meliskerke opnieuw in.

2.007 We richten in 2020 de Dorpsstraat en Torenstraat in Meliskerke opnieuw in.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-03-2021

De Dorpsstraat en Torenstraat in Meliskerke voldoen niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken:

- de inrichting sluit niet aan bij de door bewoners en inwoners gewenste uitstraling van de kern,

- de snelheid van auto’s is te hoog,

- de inrichting voldoet niet aan de basiseisen voor een verkeersveilige inrichting, 

- de weg is toe aan groot onderhoud zoals blijkt uit het wegbeheerplan.

Er is een budget beschikbaar van € 250.000 in 2020.