Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan.

2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan hebben we diverse knelpunten in het wegennet gevonden. Het gaat dan om de inrichting van kruispunten en wegvakken. De ruimte voor voetgangers is vaak minimaal en de veiligheid voor fietsers kan beter. In 2019 gaan we drie van deze wegen in de kern Domburg aanpakken. Met de herinrichtingen lossen we de genoemde knelpunten op. De inrichting sluit aan op het wegencategoriseringsplan en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Er is een budget beschikbaar van €1.236.000.