Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

2.012 We stellen nieuwe kaders en uitgangspunten vast via een Nota Parkeren.

2.012 We stellen nieuwe kaders en uitgangspunten vast via een Nota Parkeren.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 29-10-2017
Einddatum: 30-12-2018

In 2016 heeft de rekenkamer een onderzoek verricht naar het parkeerbeleid. De aanbevelingen bestaan bijvoorbeeld uit:

  • Uitgangspunten en doelen opnieuw vaststellen;
  • uitgangspunten en doelen meetbaar formuleren;
  • beschrijven van de toekomstige gewenste situatie;
  • wijze van rapporteren op de financiën.

Met deze nota werken we deze en de andere aanbevelingen verder uit en bepalen we de nieuwe kaders en  uitgangspunten voor het parkeerbeleid.