Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

3.002 We voeren het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018 uit.

3.002 We voeren het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018 uit.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

We gaan het gezondheidstoerisme door ontwikkelen in co-creatie met stakeholders. We honoreren kansrijke projecten met een stimuleringsbijdrage.Toelichting

G
Kwaliteit

De Evaluatie over de uitvoering van het stimuleringsprogramma  in 2017 is ontvangen.  Aan Impuls Zeeland en het Kenniscentrum Kusttoerisme is opnieuw opdracht verleend voor de ondersteuning in 2018.