Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of nationale subsidies.

3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of nationale subsidies.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Subsidies vragen standaard om een co-financiering van de gemeente. We verantwoorden achteraf, zodat we snel van kansen gebruik kunnen maken. De Europese subsidies benutten we om het bestaande beleid financieel te ondersteunen. Hiervoor is vanaf 2017 € 300.000 gereserveerd.