Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

3.005 We besluiten of we een vervolg geven aan het project MOVE.

3.005 We besluiten of we een vervolg geven aan het project MOVE.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 29-10-2017
Einddatum: 30-12-2018

MOVE staat voor Maatschappelijke Onderneming Veere.

Het gaat o.a. om kleinschalig vervoer met elektrische voertuigen voor verschillende vervoersbehoeften. Het gaat bijvoorbeeld om Wmo vervoer, toeristenvervoer en vervoer voor (horeca)ondernemers. Orionis Walcheren levert de chauffeurs die werkervaring opdoen en zo mogelijk ook uitstromen naar betaald werk. Het gaat er om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt taken te geven die voorzien in maatschappelijke behoeften die niet door de markt worden opgepakt.

Er loopt een experiment tot en met november 2017. We evalueren dit experiment en besluiten in overleg met de betrokken partijen of we een vervolg geven aan het project in 2018. We kunnen dit dekken uit de middelen die nu nog gereserveerd zijn voor het Ecoferium, leefbaarheidsbijdragen, sociaal domein en toeristisch impuls.

 Toelichting

O
Kwaliteit

Er is opdracht verleend een businessplan naar de haalbaarheid van een MOVE project uit te voeren.  De 1e resultaten verwachten wij vóór de zomer 2018.