Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

3.006 We nemen deel aan de Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018.

3.006 We nemen deel aan de Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2018

In 2018 geven wij opnieuw samen met de andere Zeeuwse kustgemeenten uitvoering  aan gezamenlijke TUA projecten.

De Toeristische Uitvoerings Alliantie (TUA) is een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland. Zij initieert en ondersteunt projecten die het toerisme versterken. De keuze van de projecten vindt plaats in overleg met de sector.

 Toelichting

O
Kwaliteit

Een nieuw Activiteitenplan van de TUA (samenwerkingsverband van Impuls, Kenniscentrum en VVV) voor de periode 2018-2022 is in voorbereiding. Wij verwachten dit vóór de zomer 2018 te ontvangen.

15-03-2018

Een nieuw Activiteitenplan van de TUA (samenwerkingsverband van Impuls, Kenniscentrum en VVV) voor de periode 2018-2022 is in voorbereiding. Wij verwachten dit vóór de zomer 2018 te ontvangen.