Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

3.007 We stellen € 200.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls 2015-2018.

3.007 We stellen € 200.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls 2015-2018.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018

Met de toeristische sector Veere sloten we een convenant over de besteding van de Toeristische Impuls 2015 -2018.  Een toetsingskader om aanvragen/onderzoeken/projecten voor een bijdrage te beoordelen is beschikbaar. Het budget voor ieder jaar is  € 200.000. 

 Toelichting

G
Kwaliteit

Over de uitvoering en werkwijze van de Toeristische Impuls de afgelopen periode is een Evaluatierapport opgesteld.  Het is aan de nieuwe gemeenteraad om over de conclusies en aanbevelingen in dit rapport een besluit te nemen.