Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019.

3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Het nieuwe budgetsubsidiebesluit 2016-2019 voor de VVV Zeeland is op de Veerse situatie toegesneden. We maakten prestatieafspraken over het gastheerschap en de marketing/promotie. Ook blijft het stadshuis vaker en langer open. Aan de hand van begroting, jaarrekening en activiteitenplan vindt een evaluatie van de prestatieafspraken plaats. Voor de uitbreiding van de openstelling van de VVV in het stadshuis van Veere is € 15.000 nodig.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Over wat de VVV voor het budget moet doen (gastheerschap en promotie) zijn prestatieafspraken gemaakt.  Verantwoording hierover vindt plaats in  de jaarrekening en het jaarverslag.