Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

3.009 We handhaven het 5-sterrenniveau van het fietsknooppuntensysteem.

3.009 We handhaven het 5-sterrenniveau van het fietsknooppuntensysteem.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Voor beheer en onderhoud hebben we € 5.000 nodig.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Over het beheer en onderhoud zijn nieuwe afspraken met het Routebureau van de VVV gemaakt.

 In overleg met dorps-/stadsraden is een inventarisatie gemaakt waar (nog) behoefte bestaat aan fietsoplaadpunten.