Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

4.002 We zorgen dat alle kinderen van 1- of geen-verdieners die dit willen, een plaats krijgen op een peuterspeelzaal.

4.002 We zorgen dat alle kinderen van 1- of geen-verdieners die dit willen, een plaats krijgen op een peuterspeelzaal.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor plaatsen van kinderen van 1- of geen verdieners. Het percentage is niet bepaald. Wij kiezen voor 100% omdat uit ervaring van de scholen blijkt dat de overgang naar de basisschool kleiner is wanneer kinderen een peuterspeelzaal bezocht hebben.Toelichting

G
Kwaliteit

Met KOW hebben we een nieuwe manier van subsidieverlening afgesproken: gebaseerd op een bedrag per kind. We verlenen een extra bijdrage bovenop het tarief van de belastingdienst, om de kostprijs redelijk te houden.  Kleinschalige opvang in bijna iedere kern is duurder dan grootschalige, gecentreerde opvang.  Iedere maand monitoren we hoeveel kinderen er gebruik maken van een peutergroep.