Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

4.003 Wij verbouwen verschillende schoolgebouwen.

4.003 Wij verbouwen verschillende schoolgebouwen.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Voor 2018 hebben 2 scholen een verzoek om uitbreiding ingediend (Domburg en Zoutelande). Daarnaast vraagt een aantal scholen om aanpassing van het gebouw in verband met toegankelijkheid (Domburg en Aagtekerke). Wij toetsen alle aanvragen aan de verordening en overleggen met de scholen over realisatie.Toelichting

G
Kwaliteit

In het kader van passend onderwijs hebben wij een bijdrage verleend in het aanpassen van de toiletruimte van de Golfslag en de Versluijsschool. Hierdoor kunnen kinderen op school blijven in plaats van te moeten reizen naar het speciaal onderwijs. Ook verlenen we een bijdrage voor een speeltoestel aan de Lichtstraal. Hierdoor kunnen lichamelijk gehandicapte leerlingen ook meedoen met buitenspelen.

08-03-2018

In het kader van passend onderwijs hebben wij een bijdrage verleend in het aanpassen van de toiletruimte van de Golfslag en de Versluijsschool. Hierdoor kunnen kinderen op school blijven in plaats van te moeten reizen naar het speciaal onderwijs.