Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Wij maken afspraken over de taakverdeling tussen scholen en gemeente en de te behalen resultaten op schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, het snijvlak tussen onderwijs en zorg en leerlingenvervoer. De afspraken leggen we in januari 2018 vast in de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast maken wij afspraken met scholen en peutergroepen over de vorming van een Integraal Kindcentrum(IKC). In Zoutelande starten we samen met de HZ, onderwijs, peuterspeelzaal, muziek en sport een Living lab IKC.Toelichting

G
Kwaliteit

De samenwerkingsverbanden Kind op 1 en Berseba hebben een nieuw ondersteuningsplan geschreven. Conform wetgeving hebben we over vier onderwerpen met de samenwerkingsverbanden overlegd: leerlingenvervoer, afstemming zorg, thuiszitters en huisvesting. Op al deze onderwerpen hebben we afspraken gemaakt.

08-03-2018