Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.001 We onderzoeken samen met de voetbalverenigingen de privatisering van het veldonderhoud van voetbalcomplexen.

5.001 We onderzoeken samen met de voetbalverenigingen de privatisering van het veldonderhoud van voetbalcomplexen.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Wij zijn in 2016 gestart met het proces om de privatiserings-overeenkomsten voetbalcomplexen te verlengen. Dit is nodig omdat een aantal erfpachtovereenkomsten met voetbalverenigingen eind 2017 afloopt. Samen met de voetbalverenigingen onderzoeken we of we ook het veldonderhoud kunnen privatiseren. Voor dit onderzoek hebben we meer tijd nodig. Daarom verlengen we de overeenkomsten per 1 januari 2018. De verkenning naar privatisering velden loopt langer door.

In 2018 gaan we samen met de verenigingen en stakeholders aan de slag met andere thema’s uit dit proces zoals nieuwe doelgroepen en visie (multifunctioneel) gebruik accommodatie.


 

 Toelichting

G
Kwaliteit

De voetbalverenigingen hebben de privatisering veldonderhoud besproken in het periodieke voorzittersoverleg voetbal Veere. Zij sturen het resultaat van dit overleg naar ons toe. Dan kunnen we de eventuele vervolgstap bepalen.

26-02-2018

Op 8 februari organiseerden we een bijeenkomst over privatisering veldonderhoud. Doel van deze avond was om een beeld te
krijgen van ervaringen bij andere clubs/andere gemeenten met dit proces en wat er nodig is in het vervolg. De volgende stap is om het te bespreken in het voorzittersoverleg voetbal Veere.