Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad

5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-03-2018
Einddatum: 30-12-2018

De technische installaties van het zwembad zijn verouderd en versleten. De huidige gebouwen zijn verouderd en gedateerd.

De huidige baden zijn openlucht baden. Weer en wind hebben een sterke invloed op het gebruik hiervan.
We onderzoeken de mogelijkheden van gewenste verbeteringen en komen met een plan om dit aan te pakken.Toelichting

G
Kwaliteit

De inventarisatie van input en onderwerpen voor de toekomstvisie heeft plaatsgevonden.

Het startoverleg met betrokken afdelingen heeft plaatsgevonden.
De benodigde onderliggende informatie wordt opgehaald bij individuele betrokken medewerkers.

12-03-2018

Het startoverleg met betrokken afdelingen heeft plaatsgevonden.
De benodigde onderliggende informatie wordt opgehaald bij individuele betrokken medewerkers.