Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief.

5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Het Zeeuws Archief is een gemeenschappelijke regeling waar we met gemeente Middelburg en het Rijk aan deelnemen. 

Het Zeeuws Archief beheert voor ons de gemeentelijke archieven en de historische kunstcollectie. Verder organiseert het Zeeuws Archief activiteiten om deze archieven en de kunstcollectie toegankelijk(er) te maken voor onze inwoners, toeristen en andere belangstellenden.

We breiden de samenwerking met het Zeeuws Archief uit en nemen actief deel aan de provinciale samenwerking. We sluiten aan op de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief en voegen 2 producten toe aan deze voorziening.Toelichting

G
Kwaliteit

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. De jaarstukken 2017 en de begroting 2019 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei. 2018 staat in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot. om overheidsinformatie duurzaam en digitaal toegankelijk te maken.

In februari 2018 presenteerde het Zeeuws Archief de inventaris van oude archieven van de stad Veere. Veerse archiefstukken zijn daarmee voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.

21-03-2018

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. De jaarstukken 2017 en de begroting 2019 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei. 2018 staat in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot. om overheidsinformatie duurzaam en digitaal toegankelijk te maken.