Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere.

5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

De vestingmuren zijn toe aan groot onderhoud om ervoor te zorgen dat we ze kunnen behouden als cultureel erfgoed. Dit werk voeren we in fasen uit. In 2015 is de eerste fase afgerond. In 2018 en 2019 willen we in de laatste fase dit project afronden.

Een budget van € 100.000 is al eerder opgenomen in de prioriteitenplanning. Eind 2017 is subsidie aangevraagd. Toekenning van de subsidie is een voorwaarde voor de uitvoering.Toelichting

G
Kwaliteit

Het plan voor het restaureren is opgesteld.
Het plan is ingediend voor subsidie bij de provincie.

12-03-2018

Het plan voor het restaureren is opgesteld.
Het plan is ingediend voor subsidie bij de provincie.