Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.

5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) is een gemeenschappelijke regeling waar we samen met andere Zeeuwse gemeenten aan deelnemen. 

De Zeeuwse Muziekschool verzorgt daarvoor muzieklessen bij muziekverenigingen, basisscholen en individuele leerlingen in onze gemeente. 2018 staat voor de ZMS in het teken van het verder uitvoeren van de nieuwe toekomstvisie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verder uitbreiden van de muzieklessen in het basisonderwijs onder schooltijd.Toelichting

G
Kwaliteit

De ZMS verzorgt  ook in 2018 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De jaarstukken 2017 en begroting 2019 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei. 2018 staat voor de ZMS in het teken van de implementatie van de nieuwe toekomstvisie. Naast het vaste basispakket ontstaan er mogelijkheden om per gemeente keuzes te maken.  Voor Veere ligt de focus op muzieklessen in het basisonderwijs. Het  muziekproject Heel Veere Speelt loopt nog door in dit schooljaar. Met ondersteuning van de ZMS en de gemeente doet meer dan de helft van de Veerse basisscholen op de landelijke impulsregeling Muziekonderwijs.

De ZMS start in 2018 ook met een project op het gebied van ouderenparticipatie met behulp van landelijke financiering uit het landelijke Fonds Cultuurparticipatie en een bijdrage vanuit zes gemeenten, waaronder Veere.  De bedoeling is om muziekactiviteiten op te zetten voor en door ouderen die nog thuis wonen en beginnend dementerenden. We stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit het sociaal domein en in de kernen.

 

21-03-2018

De ZMS verzorgt  ook in 2018 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De jaarstukken 2017 en begroting 2019 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei. 2018 staat voor de ZMS in het teken van de implementatie van de nieuwe toekomstvisie. Naast het vaste basispakket ontstaan er mogelijkheden om per gemeente keuzes te maken.  Voor Veere ligt de focus op muzieklessen in het basisonderwijs.

Het  muziekproject Heel Veere Speelt loopt nog door in dit schooljaar. Op alle basisscholen maken leerlingen kennis met muziek, leren ze een instrument bespelen en geven ze een slotoptreden voor ouders en familie. De ZMS en Veerse muziekverenigingen voeren dit project uit. alle betrokken partijen zijn positief over dit project. De bedoeling is om het na dit schooljaar te borgen in de reguliere programma's van scholen en de ZMS. Een aantal scholen heeft hiervoor ook een beroep gedaan op de landelijke impulsregeling Muziekonderwijs met ondersteuning vanuit de gemeente en de Zeeuwse Muziekschool.

De ZMS start in 2018 ook met een project op het gebied van ouderenparticipatie met behulp van landelijke financiering uit het landelijke Fonds Cultuurparticipatie en een bijdrage vanuit zes gemeenten, waaronder Veere.  De bedoeling is om muziekactiviteiten op te zetten voor en door ouderen die nog thuis wonen en beginnend dementerenden. We stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit het sociaal domein en in de kernen.