Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.010 We maken afspraken over het structureel voortzetten van muziekonderwijs op onze basisscholen.

5.010 We maken afspraken over het structureel voortzetten van muziekonderwijs op onze basisscholen.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-03-2018
Einddatum: 30-12-2018

Voor 2017 en 2018 stelde de raad incidenteel € 20.000 beschikbaar voor het muziekproject ‘Heel Veere Speelt'. We maakten daarvoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool en muziekverenigingen over muzieklessen op alle Veerse basisscholen.
Na het schooljaar 2017-2018 loopt dit project af. Omdat het eerste schooljaar een succes was, bespreken we met de betrokken partijen of en hoe we het project in de toekomst kunnen voortzetten.

We stimuleren dat scholen een beroep doen op de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Zo nodig nemen we zelf een deel van de kosten daarvoor voor onze rekening.Toelichting

G
Kwaliteit

Bij de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor de jaren 2017 en 2018 voor het stimuleren van  muziekonderwijs op de Veerse basisscholen. Wij maakten hiervoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Het resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt. In dit project krijgen leerlingen op Veerse basisscholen muzieklessen en leren een instrument bespelen. Na 10 weken geven ze een slotoptreden ouders, familie en vrienden. Alle basisscholen kunnen in 2018 voor de laatste keer meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen zijn tot nu vrijwel  uitsluitend positief. Verschillende muziekverenigingen houden nieuwe leden over aan dit project. Ook richtten de muziekverenigingen eind 2017 spontaan een ‘Veers leerlingenorkest’ op. Heel Veere Speelt loopt nog door tot eind 2018. Daarna is het de bedoeling dat de activiteiten geborgd worden binnen scholen, verenigingen en ZMS. Belangrijk middel hiervoor is de rijkssubsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Meer dan de helft van de Veerse basisscholen deed hierop een beroep met financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Ook vanuit de nieuwe toekomstvisie van de ZMS is er ruimte om lokaal keuzes te maken. Waar mogelijk zetten we deze financiële middelen in voor structurele voortzetting van muziekonderwijs op de basisscholen.