Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.011 In 2018 stemmen we onze rol ten opzichte van de culturele sector beter af op de participatiesamenleving.

5.011 In 2018 stemmen we onze rol ten opzichte van de culturele sector beter af op de participatiesamenleving.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 30-06-2017
Einddatum: 30-12-2018

De samenleving ontwikkelt zich meer naar een participatiesamenleving. De rol van de gemeente verandert daardoor. Ook op financieel gebied ziet het culturele veld er anders uit dan een aantal jaren geleden.  Daarom heroriënteren we onze rol en positie ten opzichte van de culturele sector. Ook onderzoeken we een uitbreiding van de doelstelling door het leggen van een verbinding met de sectoren educatie, economie en sociaal domein. We doen dat door gesprekken met de sector(en) en we oriënteren ons op landelijk aansprekende voorbeelden.