Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.012 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018.

5.012 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Het budget is € 25.000.Toelichting

G
Kwaliteit

We zijn gestart met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 2018, samen met onze partners. Het SportDoeMee project is gestart op de basisscholen, zodat de kinderen weer 1 of 2 keer mee kunnen doen bij een sportaanbieder. De sportambassadeur bereidt een beweegactiviteit voor Meliskerke voor.

26-02-2018

We hebben een uitvoeringsprogramma sport opgesteld. In dit programma staat welke activiteiten en projecten we in 2018 faciliteren en (laten) organiseren. De klankbordgroep sport heeft ons hierover geadviseerd.