Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2018

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016.  Wij hebben in juni 2017 ingestemd met het projectplan hiervoor. Ook hebben we een positieve intentie afgegeven voor een financiële bijdrage van € 5.500 aan dit initiatief van mountainbikevereniging Zeeuwse Kust. Onze ondersteuning bestaat uit het verlenen van een financiële bijdrage en het meedenken over de route.Toelichting

G
Kwaliteit

Wij hebben op 20 februari 2018 de deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke (als onderdeel van de route Vlissingen) vastgesteld. Om deze route te realiseren, ontvangt Zeeuwse Kust een bijdrage uit de reserve Leefbaarheid. De route kan sinds eind maart gefietst worden.

26-02-2018

Wij hebben op 20 februari 2018 de deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke (als onderdeel van de route Vlissingen) vastgesteld. Om deze route te realiseren, ontvangt Zeeuwse Kust een bijdrage uit de reserve Leefbaarheid. De komende periode plaatst de vereniging de routepaaltjes en andere bebording, waarna de route daadwerkelijk gefietst kan worden.