Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden.

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

In 2017 vond overleg plaats met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen over operationele samenwerking op het strand, het duingebied en de kustparkeerterreinen. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de Stichting strandexploitatie Veere die het geheel nu voor haar rekening neemt. De samenwerking leidt tot verbetering van efficiency en verhoging van de kwaliteit.