Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
Portefeuillehouder
Melse J.
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Het strand erodeert sneller dan er zandsuppleties plaatsvinden. Daardoor worden de stranden smaller en dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en de strandbebouwing. Rijkswaterstaat (RWS) suppleert (toevoegen van zand) uitsluitend voor het behoud van de basiskustnorm en niet voor toeristisch strand.

De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: ‘Verkennen van aanvullende financiering voor voldoende breed en droog recreatiestrand.’ Het idee is een Zeeuws regiofonds te vormen voor de suppletie van toeristisch zand, in combinatie met het reguliere werk van RWS voor de veiligheid en de scheepvaart (vaargeulen).