Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2022

Dit actieprogramma bestaat onder andere uit: onderzoek financiering toeristische stranden, verkenning strandbeheerorganisatie en natuurmaatregelen. Er is hiervoor € 20.000 beschikbaar.Toelichting

G
Kwaliteit

Hiermee is in samenwerking met de andere kustpartners gestart. Besluitvorming over het vigerend planologisch beleid dat afwijkt van het streefbeeld in de Zeeuwse Kustvisie (overgangsbeleid) is in voorbereiding.