Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen of verrommelde kotjes in het buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. We stellen een plan van aanpak vast en formuleren criteria voor de uitvoering van projecten.