Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

5.024 We maken in 2018 voor 3 kernen een uitvoeringsplan speelruimte.

5.024 We maken in 2018 voor 3 kernen een uitvoeringsplan speelruimte.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Het is een uitvoeringsplan dat:

  • aansluit bij de behoeften van onze jeugdige inwoners;
  • aansluit bij de (demografische) samenstelling in de kernen;
  • innovatief en flexibel is;
  • een goede basis is voor een uitvoeringsplan voor de andere kernen.

 Voor de jaarlijkse vervanging van speeltoestellen is € 25.000 beschikbaar.Toelichting

G
Kwaliteit

Samen met bureau Speelplan werken we aan een uitvoeringsplan voor 3 kernen: Koudekerke, Westkapelle en Zoutelande. De eerste stap was een rondgang door de dorpen op 5 april 2018. De volgende stappen zijn een overleg met de 3 dorpsraden en een wandeling met de basisschoolleerlingen. Deze hebben we eind mei, begin juni 2018 gepland.