Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.001 Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstelling.

6.001 Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstelling.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Sociale netwerken, vrijwilligers, mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze kernen. Wij versterken de preventieve activiteiten van deze organisaties en stimuleren nieuwe initiatieven.
Daarmee voorkomen wij dat inwoners een beroep doen op zwaardere professionele zorg. Dit wordt extra belangrijk, nu dit beroep groter zal worden.

Voor het ondersteunen van initiatieven in de samenleving is naast de bestaande middelen extra € 30.000 beschikbaar.

Voor de begeleiding van meer statushouders dan voorheen is € 30.000 extra beschikbaar.