Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.002 We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.

6.002 We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 28-02-2018

Nu het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is geratificeerd, moeten wij als gemeente hier invulling aan geven. Dit doen we door een uitvoeringsplan op te stellen.
Het uitvoeringsplan heeft als doel de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van gemeentelijke gebouwen, sport- en spelvoorzieningen, website en evenementen te verbeteren. Dit doen we door met vertegenwoordigers van de doelgroep, collega’s en inwoners knelpunten voor de doelgroep  op te lossen en de zelfredzaamheid te vergroten. Er is € 150.000 hiervoor geraamd. 

Door de bewustwording in en buiten onze organisatie te verhogen kan de samenleving beter en preventief inspelen op de wensen van deze doelgroep.