Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.003 We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.

6.003 We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-08-2017
Einddatum: 30-12-2018

Wij formuleren kaders voor wonen en zorg. Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig  en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.
Wij inventariseren hiervoor de vragen en behoeften vanuit de inwoners in samenwerking met de Stichting Welzijn Veere. Hieruit halen wij thema’s en formuleren beleidskaders. Begin 2018 leggen we de kaders aan u voor.

Na vaststelling van de kaders stellen wij uitvoeringsplan op en voeren dat uit in overleg met uitvoerende partijen. Hiervoor is éénmalig € 25.000 beschikbaar.

Vooruitlopend op de uitvoering van de kaders voor Wonen en Zorg starten we voor kwetsbare jongeren een pilot. We doen dit omdat in de praktijk er knelpunten zijn bij het huren van een woning door deze doelgroep. Hiervoor is in 2018 € 30.000 beschikbaar.Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeenteraad heeft 1 maart 2018 de notitie Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg vastgesteld. Heeft voor de uitwerking "maatwerk als leidend principe' vastgesteld en 4 uitgangspunten.

Op basis hiervan bereiden we de uitvoering van Fase 3 voor.

15-03-2018

De gemeenteraad heeft 1 maart 2018 de notitie Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg vastgesteld. Heeft voor de uitwerking "maatwerk als leidend principe' vastgesteld en 4 uitgangspunten.