Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.004 Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt extra inzet voor de Veerse inwoners in het gebiedsteam Veere en werkt nauw samen met Stichting Welzijn Veere (SWV).

6.004 Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt extra inzet voor de Veerse inwoners in het gebiedsteam Veere en werkt nauw samen met Stichting Welzijn Veere (SWV).
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015

Het MWW zet extra capaciteit in voor de Veerse inwoners met midden en hoog risico problematiek in het gebiedsteam.
Het MWW heeft extra uren beschikbaar voor de samenwerking met SWV. In deze samenwerking is snel en vroegtijdige ondersteuning voor kwetsbare inwoners door MWW direct beschikbaar.
Voor deze activiteiten is jaarlijks € 55.000 beschikbaar