Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 27-02-2018

De nota is een invulling van de ambitie ‘meer samenleving en een andere overheid’ uit het coalitieprogramma. De nota loopt nog tot en met februari 2018. Tot die tijd nemen we nieuwe aanvragen in behandeling. Daarna evalueren we de nota.

Er is nog ca. € 500.000 beschikbaar van het oorspronkelijke budget van € 800.000.