Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.006 We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere (SWV).

6.006 We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere (SWV).
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Het maken en uitvoeren van beleid vindt steeds vaker plaats samen met inwoners, doelgroep en/of organisaties. Ook ontstaan in de kernen steeds meer maatschappelijke initiatieven waarbij de overheid ondersteunt. Bij SWV is een grote groep vrijwilligers aangesloten die in de kernen hun bijdrage leveren. Zij en ook de burgeradviseurs zien wat er in een kern speelt en waar behoefte aan is. Wij willen gebruik maken van deze kennis. In 2018 (en de jaren erna) specifiek voor de projecten Maatschappelijk Vastgoed, Wonen en Zorg en transformatie sociaal domein. Hiervoor doen wij een extra beroep op de Stichting Welzijn Veere om de verbinding met inwoners en instellingen binnen onze kernen te leggen.

Wij gaan de inzet van Stichting Welzijn Veere hiervoor uitbreiden. Daarvoor stellen we jaarlijks € 62.000 beschikbaar.