Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.007 We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening.

6.007 We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

In 2016 verschenen er diverse rapporten over de toegang.

Naar aanleiding van deze rapporten besloot u om vast te houden aan de huidige visie (de Pentekening) en verbeteringen door te voeren, maar ook om scenario’s voor de uitvoering/structuur te ontwikkelen

Daarom onderzoeken we aan de hand De Pentekening waar de verbetermogelijkheden in de uitvoering zijn. De inwoner staat centraal Hieruit volgt de best passende structuur op basis van de ontwikkelde scenario’s.Toelichting

G
Kwaliteit

In december stemde u in met een procesvoorstel om de Pentekening te evalueren en door te ontwikkelen. In heet eerste kwartaal 2018 zijn we gestart met de evaluatie onder leiding van een externe procesbegeleider. In de regionale commissie van mei verwachten we de voorlopige uitkomsten te presenteren.